MENU
PUBLIC ADVISORY DATED 16 AUGUST 2022
 
The Philippine Embassy wishes to inform Filipino workers in Algeria, Chad, Libya, Niger, and Tunisia that the Department of Migrant Workers, in its POEA Advisory No. 55, series of 2022, has 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗹𝘆 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 "𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗼𝗿𝘆 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲" pending the consultations and dialogue among the recruitment industry stakeholders and the submission of an offer from the insurance providers.
Please be guided accordingly.
----------
ABISO SA PUBLIKO: Nais ipabatid ng Pasuguan ng Pilipinas sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Algeria, Chad, Libya, Niger, at Tunisia na pansamantalang sinuspinde ng Department of Migrant Workers, sa pamamagitan ng POEA Advisory No. 55, series of 2022, ang pagpapatupad ng "expanded compulsory insurance coverage" habang nakabinbin pa ang mga konsultasyon at diyalogo sa 𝘳𝘦𝘤𝘳𝘶𝘪𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘺 𝘴𝘵𝘢𝘬𝘦𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳𝘴 at ang pagsusumite ng offer mula sa 𝘪𝘯𝘴𝘶𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘥𝘦𝘳𝘴.
Mangyaring gabayan nang naaayon.
 
Suspension dated 16 Aug 22